Regulamin 


  1. Korzystając ze sklepu, akceptujesz poniższy REGULAMIN.
  2. W przypadku awarii strony bądź wykupionych usług należy niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem
  3. Wszelkie środki wpłacane do sklepu są dotacją i nie podlegają zwrotowi.
  4. Użytkownik korzystający ze sklepu ponosi wszelką odpowiedzialność za własne pomyłki.
  5. Każda próba oszustwa (w tym wykorzystanie błędów sklepu itd.) wiążą się z usunięciem wszystkich funduszy i wykupionych usług użytkownika.
  6. Prawo do podjęcia decyzji w sytuacji, która nie została opisana w regulaminie, należy do Właściciela.